Finalised projects

Art studio

A new building for the association “Kakira” Solemn opening of the Imigongo studio in the presence of the Minister of Culture Joseph Habineza. Monday, September 24, 2007 by Anne Maes Many people bought one or more of the “Imigongo” paintings that were exhibited in the Caermers monastery in Ghent from 10/11/04 to 09/01/05. The sale […]

Print Friendly, PDF & Email

Art studio Read More »

Schoolmateriaal

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Uitdeling van schoolmateriaal In het kader van de geprivilegieerde samenwerking tussen Kortrijk en Butaro heeft Stad Kortrijk twee jaar na elkaar schoolmateriaal ter beschikking gesteld van de basisscholen in Butaro. In 2007 voor een bedrag van 2.100 EUR en in 2008 voor een bedrag van 2.500

Print Friendly, PDF & Email

Schoolmateriaal Read More »

Overdekte markt

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Bevloering van het onoverdekte deel van de markt van Rusumo in Butaro (Rwanda) Met de steun van stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen Context De overdekte markt van Butaro die gebouwd is dankzij de financiële steun van de stad Kortrijk wordt heel druk bezocht en zijn

Print Friendly, PDF & Email

Overdekte markt Read More »

Schoolgebouwen – Butaro

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Renovatie lagere school RUNABA, sector BUTARO Het voorstel werd ingediend in naam van de voorzitter van het jumelagecomité van Butaro, maar het idee kwam van de parochie Runaba omdat de school van Runaba een katholieke basisschool is. Het project werd gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen Wij

Print Friendly, PDF & Email

Schoolgebouwen – Butaro Read More »

Ecologische ovens

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Eerste fase gefinancierd door stad Kortrijk (1.700 EUR) Dankzij een financiering van stad Kortrijk werden 150 ecologische ovens gebouwd. Het voordeel ervan is dat ze houtbesparend werken. In plaats van 3 stères hout (m³) te verbruiken, verbruiken zij slechts voor dezelfde warmteontwikkeling 1 stère hout. Naast

Print Friendly, PDF & Email

Ecologische ovens Read More »

Aardappelteelt te Runaba

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Nauwkeurig bepalen van de interventiezone en de doelgroepen die bestaan uit landloze boeren en achtergestelde bevolkingsgroepen van de sector Butaro. De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit. Het Rugezimoeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op

Print Friendly, PDF & Email

Aardappelteelt te Runaba Read More »

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE”

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. ABAHUJE: “Zij die zich verenigen voor hetzelfde doel” Door: Gerdi AMPE, projectcoördinator VRV Umubano De voornaamste financiering van dit project was afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DGD) aangevuld door een bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Keerbergen en een belangrijke eigen

Print Friendly, PDF & Email

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE” Read More »

Milkproduction

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. INGABO Met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen steunt de VRV UMUBANO sinds 2008 ook de boerenorganisatie INGABO bij een project ter bevordering van melkvee. Het boerensyndicaat Ingabo telt 14000 actieve leden. Via kruising van lokale koeien met buitenlandse koeien wil men de melkproductie aanzienlijk verbeteren. De

Print Friendly, PDF & Email

Milkproduction Read More »

Female entrepreneurship

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. DUTERIMBERE Sinds 1987 moedigt onze partner Duterimbere vrouwelijk ondernemerschap aan met de bedoeling de dagelijkse levensomstandigheden van de minst bedeelden te verbeteren. Duterimbere richt zich tot vrouwen die met behulp van microfinanciering economische activiteiten uitbouwen. De vrouwen werken in groep en zijn solidair verantwoordelijk voor het

Print Friendly, PDF & Email

Female entrepreneurship Read More »

Bijenteelt – Ardi

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Onze partner ARDI Al sinds de oprichting in 1988 bevordert ARDI, de Association Rwandaise pour la Promotion du Développement Intégré, groepsinitiatieven met het oog op zelfontwikkeling. ARDI richt zich hiervoor tot gestructureerde organisaties (vandaag coöperaties) die bedrijvig zijn in de landbouwsector. De vereniging is vooral gespecialiseerd

Print Friendly, PDF & Email

Bijenteelt – Ardi Read More »

Facebook