Overdekte markt

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

Bevloering van het onoverdekte deel van de markt van Rusumo in Butaro (Rwanda)

Met de steun van stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen

Context

De overdekte markt van Butaro die gebouwd is dankzij de financiële steun van de stad Kortrijk wordt heel druk bezocht en zijn bestaan komt een groot aantal mensen (in en buiten Butaro) economisch ten goede. Het bouwen van deze markt gebeurde in het kader van de geprivilegieerde samenwerking die sinds 1987 bestaat tussen stad Kortrijk en de gemeente Butaro (nu ‘sector’ Butaro genoemd) .

De Vlaams-Rwandese Vereniging ‘Umubano’ treedt als tussenpersoon op bij de begeleiding van de projecten die eruit voortvloeien. Begin 2003 waren alle werken af. Enkel de bevloering van het onoverdekte deel van de markt bleef een zorg. In het regenseizoen (+/- 10 maanden op het jaar – Butaro ligt hoog in de heuvels) zorgt dit voor groot ongemak (veel modder – goederen die niet uitgestald kunnen worden, met alle economische gevolgen voor de bevolking). Kostprijs van de werken De totale kostprijs voor de bevloering bedroeg € 21.910. Zoals gebruikelijk zou het district Butaro zelf zorgen voor een eigen inbreng van 20% van het bedrag (€ 4.382).

In juni 2006 stelde de stad Kortrijk een bedrag van € 7.600 ter beschikking. De werken werden met deze fondsen gedeeltelijk uitgevoerd. Financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen In zitting van 19 april 2007 heeft de deputatie beslist een subsidie van € 9928 aan het project te verlenen. Dankzij deze bijkomende financiële steun ter beschikking gesteld van het jumelagecomité van Butaro, verantwoordelijk voor het project, werd de bevloering afgewerkt. Dankzij de gunstige wisselkoers werd niet alleen de totaliteit van de vloer afgewerkt, maar ook de omheining met enkele stenen verhoogd (daar waar het nodig was), alsook de kolommen die de daken van de overdekte hangars dragen (zie bijgevoegde foto’s).

Print Friendly, PDF & Email
Facebook