Ecologische ovens

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

Eerste fase

gefinancierd door stad Kortrijk (1.700 EUR)

Dankzij een financiering van stad Kortrijk werden 150 ecologische ovens gebouwd. Het voordeel ervan is dat ze houtbesparend werken. In plaats van 3 stères hout (m³) te verbruiken, verbruiken zij slechts voor dezelfde warmteontwikkeling 1 stère hout. Naast de economische besparing wordt ook het milieu op deze wijze beschermd. Het brandhout afkomstig van bomen wordt gratis door het dorpshoofd ter beschikking gesteld van de kwetsbare personen. Wie kan betalen wordt wel verzocht een bijdrage te leveren.

Overal werd hetzelfde gemetste type oven binnenin de huisjes geïnstalleerd en zoals het project het voorzag, werd de voorkeur gegeven aan de meest kwetsbare personen: weduwnaren en weduwen, oude mensen, wezen. De personen werden door de lokale verantwoordelijken geïdentificeerd. Er waren wel honderd kandidaten voor zo’n 20 ovens zodat een klassement moest worden opgesteld en de minst behoeftigen werden geëlimineerd. De bakstenen werden aangekocht (40 RWF het stuk) en het transport werd betaald. De ovens zijn afgewerkt met een laag cement.

Op het terrein werden drie installaties bezocht op een wandeling door de heuvels en wij konden vaststellen dat het inderdaad zeer kwetsbare mensen waren bij wie een oven werd geïnstalleerd. De oven is ook uitgerust met een rookafvoerbuis die de rook naar buiten het huis stuurt zodat het huis niet uitgerookt wordt, wat een positieve stap is voor de gezondheid.

De ovens hebben een centrale vuurhaard die de warmte verdeelt over twee tot drie openingen die kunnen worden afgesloten, maar ook opnieuw geopend naar gelang van de behoefte aan het gebruik van een of meer potten.

Wat betreft het jumelagecomité, moet worden gemeld dat wegens de administratieve herindeling van het land, het comité niet langer operationeel is. Het comité komt niet langer samen, maar werd ook niet afgeschaft en de voorzitter blijft zijn verantwoordelijkheid opnemen. Hij is in contact met de adviesraad van de sector Butaro aan wie hij rapporteert. Augustin Munyaneza heeft in elk geval voor de overgang gezorgd in afwachting dat een nieuw jumelagecomité officieel wordt geïnstalleerd. Er is dus sprake van het comité nieuw leven in te blazen en een aantal namen voor te stellen aan de raad van de sector.

De coöperatie Twisungane die verantwoordelijk is voor de aanvraag en de uitvoering van het project bestaat uit een achttal mensen.

Het administratieve beheer van de sector is toevertrouwd aan de uitvoerend secretaris, die een staatsambtenaar is en de rol van de vroegere burgemeester speelt. Daarnaast is er een voorzitter van de raad van advies en de voorzitter van het jumelagecomité. De drie instanties zijn het ermee eens de parochie als vierde partner in hun ontwikkelingsprojecten op te nemen om het vertrouwen van iedereen te wekken. De vertegenwoordiger van de parochie is de pastoor abbé André Ntungiyehe.

Uitbreiding bouw ecologische ovens gefinancierd door de werkgroep Amnesty International van de Pleinschool te Kortrijk: 500 EUR

Dankzij de financiering van de werkgoep Amnesty International, Pleinschool Kortrijk, onder leiding van Mevr. Annemie Belaen, werden begin 2010 nog 45 extra verbeterde ovens geïnstalleerd in arme, kwetsbare gezinnen.

Tweede fase

NZ-2009 064 “Verspreiden en sensibiliseren van het gebruik van verbeterde (ecologische ovens) in de sector Butaro, Rwanda, Afrika

De bouw van de verbeterde ovens in de sector BUTARO werd uitgevoerd door de coöperatie COODER-TWINSUNGANE met een financiering van de provincie West-Vlaanderen.

Er werden in het totaal met de financiering van de provincie 350 oventjes gebouwd. Zij zijn allemaal operationeel. Er werd gekozen voor vaste ovens binnen de huizen, wat beantwoordt aan de lokale gewoonten van de maaltijd binnen in huis klaar te maken en het voordeel biedt het huis te verwarmen bij koud of regenachtig weer (Butaro is vrij hoog gelegen en het kan er vrij fris zijn zeker tijdens de nacht).

De ovens hebben een centrale stookplaats en drie openingen waarop potten en pannen kunnen worden geplaatst.

De keuze van de families, waar de ovens werden gebouwd, werd gemaakt aan de hand van vergaderingen met vertegenwoordigers van elke administratieve cel en met mensen van de parochie Runaba. 350 families verdeeld over 5 administratieve cellen: Rusumo, Nyamicucu, Gatsibo, Muhotora en Mubuga.

De methode die aangewend werd bestond in metselwerk en voegwerk met mortel. De bakstenen werden naderhand volledig met cement bepleisterd en zowel verticaal als horizontaal vlak gestreken.

Opmerking

De uitvoering van het project liet langer op zich wachten dan eerst gepland. De reden hiervoor is het bergachtig reliëf en de grilligheid van het klimaat (zeer zware regens).

De werkzaamheden werden uitgevoerd met een geschreven contract waarin sancties werden opgelegd in geval van niet-uitvoering door de onderneming.

Proces-verbaal van definitieve oplevering

In het document dat als bijlage werd meegestuurd met het financieel verslag verklaren de leden van een ad hoc opgerichte commissie (met twee vertegenwoordigers van de sector, een vertegenwoordiger van het jumelagecomité, de parochie Runaba, de coöperatie COODER-TWISUNGANE) dat werd overgegaan tot de definitieve oplevering van de oventjes. Zij herhalen ook nog dat de gezinnen waar de oventjes werden geïnstalleerd behoren tot de meest kwetsbare families van de cellen RUSUMO, MUBUGA, GATSIBO, NYAMICUCU en MUHOTORA

Print Friendly, PDF & Email
Facebook