Bijenteelt – Ardi

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

Onze partner ARDI

Al sinds de oprichting in 1988 bevordert ARDI, de Association Rwandaise pour la Promotion du Développement Intégré, groepsinitiatieven met het oog op zelfontwikkeling. ARDI richt zich hiervoor tot gestructureerde organisaties (vandaag coöperaties) die bedrijvig zijn in de landbouwsector.

De vereniging is vooral gespecialiseerd in de bijenteelt en honingproductie, die heel wat kansen biedt. De VRV Umubano ondersteunt ARDI bij het stimuleren van de bijenteelt in het Westen en Zuiden van Rwanda. Zij kan daarbij rekenen op de financiële steun van de overheid (DGOS), de Provincie Oost-Vlaanderen en enkele steden en gemeenten.

Bijenteelt

Bijenteelt is een traditionele activiteit in Rwanda. De imkers kennen de voedingswaarde en de medicinale eigenschappen van hun honing. Alleen zijn de traditionele exploitatiemethoden weinig productief doch relatief gemakkelijk te verbeteren. Ardi spant zich daartoe in door de traditionele matten te vervangen door Langstrothkorven en Kenyaanse korven. De productie kan aldus per korf van 2 of 3 tot 30 of 40 kg worden verhoogd. Ook de was kan op een rendabele manier worden gewonnen en verwerkt tot bruikbaar materiaal (kaarsen en dergelijke).

In de loop van de maanden september/oktober 2016 organiseert Rwanda de ApiExpo Africa.  Het is dankzij de werking van ARDI dat dit mogelijk werd.  Lees er meer over in het decembernummer 2014 van “The African Honey magazine”

Alle nuttige inlichtingen over de ApiExpo Africa in Kigali vindt u door te klikken op deze link.

Lees ook het uitvoerig rapport van Patrice Musabimana, Uitvoerend Secretaris van ARDI over hun project, dit rapport dateert van eind 2015.

Op 23 mei 2011 vond op DGD de beleidsdialoog plaats over het exitproject “Bijenteelt voor de sociaal-economische ontwikkeling in Rwanda – ARDI / UMUBANO.

Het project dat liep van 1 juli 2011 tot 30 juni 2013 werd volledig goedgekeurd en gaat over een totale begroting van 146.9418 EUR, waarvan DGD in staat voor 117.534. De eigen inbreng van VRV UMUBANO bedraagt 29.384 EUR.

1. Specifieke doelstelling van het project:

Via opleiding bijdragen tot het structureren en uitwerken van duurzame en winstgevende productiecircuits en valorisatie van de bijenteeltproducten om bij te dragen tot de armoedebestrijding in het ruraal milieu in Rwanda.

2 Verwachte resultaten:

Resultaat 1: De technische capaciteiten inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 modelcoöperaties omkaderd door het project.

Resultaat 2: De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en transparant beheerd.

Resultaat 3: 25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie inzake ondernemerschap en zelfbeheer.

Resultaat 4: De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd.

De bijenwas vindt steeds meer nieuwe toepassingen. Zo wordt het product in grote blokken geleverd aan de cosmetica en farmaceutische industrie.

3. Doelgroep(en)

25 modelbijenteeltcoöperaties die werken in de Zuid- en Westprovincies van Rwanda

4 Eindbegunstigden

2.585 gezinnen die over weinig of geen akkerland beschikken, onder wie 993 weduwen (34,4 %) die gezinshoofd zijn, leden van de omkaderde coöperaties.

5 Impact op gemiddelde en lange termijn

  • De koopkracht van de rurale bevolking met weinig of geen landbouwgrond is verbeterd
  • De moderne technieken inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten en bijproducten zijn versterkt

6. Voornaamste activiteiten

  • Sessies over opleiding en bijscholing in moderne bijenteelttechniek
  • Sessies voor ondersteuning en technische begeleiding bij de herstructurering en het beheer van de bijenteeltcoöperaties
  • Versterking van de infrastructuren voor verzameling, bewerking en commercialisering van bijenteeltproducten
  • Terbeschikkingstelling van moderne inputs voor verzameling, behandeling, verpakking en commercialisering van de bijenteeltproducten
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van de waardeketen van de bijenteeltproducten (Financial, business and market linkages)
  • Begeleiding in het landelijk partnerschap en zelfbeheer van de omkaderde bijenteeltcoöperaties
  • Planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van de activiteiten van het project

Voor meer informatie, lees de Nieuwsbrief juni 2010.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook