Female entrepreneurship

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

DUTERIMBERE

Sinds 1987 moedigt onze partner Duterimbere vrouwelijk ondernemerschap aan met de bedoeling de dagelijkse levensomstandigheden van de minst bedeelden te verbeteren. Duterimbere richt zich tot vrouwen die met behulp van microfinanciering economische activiteiten uitbouwen. De vrouwen werken in groep en zijn solidair verantwoordelijk voor het terugbetalen van de gekregen leningen.

Duterimbere : micro financiering en opleiding – een moestuin

Vormingssessies over kapitaalbeheer en de keuze van een rendabel project helpen deze vrouwen hun ontwikkelingskansen te vergroten. Duterimbere ontplooit zijn activiteiten in Muhanga (vroeger Gitarama) met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en de VRV Umubano.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook