Aardappelteelt te Runaba

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

 • Nauwkeurig bepalen van de interventiezone en de doelgroepen die bestaan uit landloze boeren en achtergestelde bevolkingsgroepen van de sector Butaro.
 • De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit.
 • Het Rugezimoeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op technici en topografische gegevens….
 • Aardappelen poten nadat in 4 proefpercelen demonstraties worden gerealiseerd om als voorbeeld te dienen
 • Technische inspecties in de velden uitvoeren en ervoor zorgen dat alle betrokkenen bezocht worden.
 • Zorgen voor de strijd tegen ziektes en predatoren van de aardappel door onder meer gebruik te maken van synthetische producten
 • Bewaking organiseren om vernieling en diefstal tegen te gaan
 • Het beheer, de commercialisering en het bewaren van de oogst in goede banen leiden door 2 opslagplaatsen te organiseren voor doorvoer naar de markt en partnerschappen afsluiten voor de verkoop.
 • Integratie van transversale thema’s zoals familieplanning, hygiëne en gezondheid, sanitatie enz

Doelstellingen

Algemeen doel

De levensomstandigheden van landloze boeren in Runaba (Butaro) verbeteren.

Specifieke doelstellingen

 • de landbouwinkomsten van de betrokken gezinnen verbeteren
 • de integratie van de verkopers van landbouwinputs/zaden … in de filière van de aardappelenteelt vergemakkelijken
 • de gemeenschappen van de betrokken gezinnen aanmoedigen tot zelfontwikkeling wat de basisbehoeften van het gezin betreft (gezondheidskassen, enz)

Doelgroep

De doelgroepen die bestaan uit de achtergestelde bevolkingsgroepen uit de sector Butaro . Vier verenigingen zijn bij het project betrokken: TWITEZIMBERE (mannen), ABISHYIZEHAMWE (vrouwen), AMIZERO (jongeren) en TWIVANEMUBUKENE (zowel jongeren als mannen en vrouwen), in totaal ongeveer 93 personen.

Stappenplan

 1. Keuze van de geschikte terreinen en afbakening ervan met landbouwtechnici
 2. Demonstratie van de teelt op 4 modelterreinen
 3. Uitvoering door de betrokkenen zelf op de geschikte terreinen.
 4. Toetsing van de resultaten aan de hand van indicatoren.
 5. Bijsturing van het project in geval van slechte of verkeerde resultaten.
 6. Overleg tussen de verantwoordelijken van de verenigingen en de projectleider.

Financiering :

 • Stad Kortrijk: 1.800 EUR
 • Provincie West-Vlaanderen: 7.260 EUR

Projectverantwoordelijke ter plaatse: abbé André Ntungiyehe

Print Friendly, PDF & Email
Facebook