Milkproduction

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

INGABO

Met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen steunt de VRV UMUBANO sinds 2008 ook de boerenorganisatie INGABO bij een project ter bevordering van melkvee. Het boerensyndicaat Ingabo telt 14000 actieve leden.

Via kruising van lokale koeien met buitenlandse koeien wil men de melkproductie aanzienlijk verbeteren. De modelboerderij van Ingabo te Rugobagoba speelt hierbij een centrale rol. Bovendien wordt via het op stal plaatsen van de koe per jaar 5 ton organische mest verkregen bij wie een koe bezit.

De doelstellingen van INGABO sluiten aan bij de politiek van de staat betreffende de strijd tegen de armoede, en van het ministerie van landbouw en veeteelt, waar men aanbeveelt om één koe per gezin te bezitten (one cow per one family). Door de politiek van verhoging van de melkproductie en de bevordering van de veeteelt, heeft de boer toegang tot dierlijke eiwitten door de consumptie van melk en vlees, en tot financiële bronnen door producten en nevenproducten van dierlijke oorsprong op de markt te brengen.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook