Current projects

Scholarships

This article is only available in Dutch We are looking for a volunteer who would like to translate text in English from Dutch. Please contact therefore our president Jean-Pierre Roobrouck. Waregem – Ngarama (Gatsibo) Wie helpt Eric? Wie helpt een kind in onze Waregemse zusterstad ? Eric is een goeie jongen, die leeft in onze

Print Friendly, PDF & Email

Scholarships Read More »

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. HUMURA : Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren KIBUNGO- NGOMA Op  21 augustus 2014 keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het project “Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren, KIBUNGO-NGOMA, Rwanda” van onze nieuwe partner HUMURA goed. Klik op de link hiernaast om

Print Friendly, PDF & Email

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren Read More »

NGARAMA : WIKWIHEBA MWANA – funding sports and play facilities

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Het centrum gelegen te NGARAMA (GATSIBO, een district waarmee stad Waregem een stedenband heeft),werd opgericht in 2007. Het helpt 40 kinderen en begeleidt /omkadert meer dan 150 jongeren met een beperking (in afspraak met hun ouders ofvoogden)om hun levensvoorwaarden te verbeteren. Read more

Print Friendly, PDF & Email

NGARAMA : WIKWIHEBA MWANA – funding sports and play facilities Read More »

NGARAMA Wikwiheba Mwana 1

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. NGARAMA : Wikwiheba Mwana asbl (Blijf hoopvol Mijn Kind) Project: Voedselzekerheid verschaffen Deze associatie werd gesticht op 1 februari 2008. De associatie is opgezet voor hulp aan kinderen met beperkingen en heeft als doelstellingen:   het verbeteren van hun leefvoorwaarden het organiseren van een aangepaste zorg en

Print Friendly, PDF & Email

NGARAMA Wikwiheba Mwana 1 Read More »

PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga

This page needs to be translated. Volunteers are welcome. Centrum dat werkt op het vlak van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en basisinkomen. PANDAMU richt zich in het bijzonder tot de personen die over weinig middelen beschikken, zoals gehandicapten, vrouwen (en in het bijzonder vrouwen die hoofd zijn van het gezin), jongeren en arme gezinnen van kleine

Print Friendly, PDF & Email

PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga Read More »

Facebook