NGARAMA : WIKWIHEBA MWANA – funding sports and play facilities

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

Het centrum gelegen te NGARAMA (GATSIBO, een district waarmee stad Waregem een stedenband heeft),werd opgericht in 2007. Het helpt 40 kinderen en begeleidt /omkadert meer dan 150 jongeren met een beperking (in afspraak met hun ouders ofvoogden)om hun levensvoorwaarden te verbeteren.

Read more

Print Friendly, PDF & Email
Facebook