PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

Centrum dat werkt op het vlak van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en basisinkomen. PANDAMU richt zich in het bijzonder tot de personen die over weinig middelen beschikken, zoals gehandicapten, vrouwen (en in het bijzonder vrouwen die hoofd zijn van het gezin), jongeren en arme gezinnen van kleine boeren. Hun activiteiten willen de doelgroep uit de extreme armoede halen.

Dit project wordt door onze partner Provincie Oost Vlaanderen gefinancierd.

Klik hier om het volledige artikel in .pdf te downloaden : Pandamu

Print Friendly, PDF & Email
Facebook