KISARO-CPPA Building a kindergarten at Gitatsa

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

Gitatsa, een verzameling van woonkernen, ligt in een afgelegen vallei van de sector Kisaro.  We bouwden er in 2016 een “Poste de Santé”.  De dichtst gelegen school is er op 6 km stappen met een hoogteverschil van 700m.  Het is dus noodzakelijk dat we daar een kleuterschool bouwen. De plaatselijke autoriteiten hebben het terrein onteigend waarop het CPPA (Centre de Promotion et Perfectionnement Agricole) de eerste klas zal bouwen vanaf januari 2018. We hopen met uw steun elk jaar een klas bij te bouwen zodat op termijn alle kleuters het basisonderwijs krijgen waarop ze recht hebben.
school under construction
Bij de aanvang van de bouwwerken zal ook een ondergrondse regenwaterput gebouwd worden, een sanitair blok, een kleine keuken, een lokaal voor het personeel, een bergplaats en speeltoestellen op de speelplaats. Het wordt een project gespreid over 3 jaar.

Gerard Moerman, coordinator van het project en Bestuurder van VZW Umubano.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook