NGARAMA Wikwiheba Mwana 1

This page needs to be translated. Volunteers are welcome.

NGARAMA : Wikwiheba Mwana asbl

(Blijf hoopvol Mijn Kind)

Project: Voedselzekerheid verschaffen

Deze associatie werd gesticht op 1 februari 2008.

De associatie is opgezet voor hulp aan kinderen met beperkingen en heeft als doelstellingen:

 

  • het verbeteren van hun leefvoorwaarden
  • het organiseren van een aangepaste zorg en professionele training van ouders en hun kinderen die leven met beperkingen
  • het de ouders mogelijk maken mee te werken aan de ontwikkeling van hun kinderen om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen opnemen voor hun opvoeding
  • een ontmoetingscentrum te zijn in Ngarama van ouders en kinderen
  • een samenwerking op te bouwen tussen de locale autoriteiten en de gezinnen met kinderen met beperkingen om tot volledige erkenning te komen van gelijke rechten

 

De associatie kan rekenen op vrijwilligers maar wordt ook gesteund door de Rwandese overheid, Handicap International, Vrienden van Markelo en de Nederlandse ambassade, Ingear (Duitsland) en de gemeente Waregem.

Umubano, bekommerd om de ontwikkeling van de gehele Rwandese samenleving, steunt reeds projecten voor volwassenen en een grote groep kinderen met studiebeurzen, een verder logische stap is dan ook kinderen met beperkingen te helpen. De associatie ijvert met de uitbouw van hun centrum voor de integratie van personen met beperkingen in een normale samenleving. 

We hebben een eerste stap gezet met financiering uit eigen middelen. We rekenen op bijkomende giften en bekijken andere financieringsbronnen.

Onze eerste steun van 2117€ gaat naar :

  1. De aankoop van een maïsmolen; we leggen het verschil bij tussen de kostprijs ervan en de bijdrage van de stad Waregem: 1882€ – 1000€ van Waregem = 882€.  Elke kg gemalen maïs betekent voor het centrum een bijkomend inkomen van 110 tot 130 Frw per kg (of 12,9 à 15,3 eurocent )

bananenplantage

  1. De aankoop van een bananenplantage waarvoor ze nu 200,- Frw huur per maand moeten betalen.  Aankopen kost 2.400.000Frw of omgerekend 2.823€.  We hebben 1.235€ betaald die hen de mogelijkheid heeft gegeven de plantage aan te kopen en zo de maandelijkse huur uit te sparen.
Print Friendly, PDF & Email
Facebook