Ananasteelt bevordert de tuinbouw in het land der duizend heuvels

Ananasteelt kadert in de bevordering van de tuinbouw in het land der duizend heuvels

Door MUKARUTESI Béatrice, vrijwilligster bij PANDAMU

Pandamu’s streven naar evenwichtige voeding voor allen

Sinds haar oprichting in 2002, ondersteunt de organisatie PANDAMU (Participation à l’Appui Nutritionnel et au Développement Agricole de Muhanga) (Deelname aan de ondersteuning van de voedings- en landbouwontwikkeling in Muhanga) activiteiten met betrekking tot de toegang tot een volledige en evenwichtige voeding voor allen.

Ananasveld in Mushishiro
Ananasveld in de activiteitszone van PANDAMU

Naast de teelten zoals die van bananen, soja, fruit en groenten die deze organisatie stimuleert, neemt de ananasteelt een bijzondere plaats in.

Waarom een voorkeur voor de ananasteelt ?

Volgens Innocent TELIMBERE, Coördinator van PANDAMU, is ananas een vrucht die de mogelijkheid biedt om een goede productie te verzekeren op verschillende Rwandese gronden. Zelfs op gronden die de meeste teelten niet zouden verdragen. Op goed aangepaste gronden kan de ananasteelt meerdere tonnen ananas per jaar voortbrengen. Ananassap is zeer rijk aan minerale zouten en vitamines die nuttig zijn voor het menselijk organisme.  Het sap, door zijn aangename smaak, wordt rechtstreeks na het persen geconsumeerd, ofwel gefermenteerd tot verschillende soorten wijn. Tenslotte is ananas een vlezige vrucht, gezinnen en de grote hotels van het land gebruiken hem veel als dessert.

Ananasteelt inzetten tegen armoede en ondervoeding

De ananasteelt maakt het kleine landbouwers mogelijk armoede en ondervoeding te weren. Daarom omkadert PANDAMU een groep vrouwen en mannen die zich bezighouden met de vermeerdering van het teeltmateriaal van ananas en brengt de landbouwers die ananas willen kweken in contact met deze groep telers.

Personeel van Pandamu op controle
personeel van PANDAMU op controle in een ananasveld

PANDAMU stimuleert de ananasteelt in haar activiteitenzone:

  • door de aankoop van ananasscheuten bij de telers-vermeerderaars
  • door de scheuten te verdelen bij de nieuwe landbouwers die ananas willen telen.

PANDAMU moedigt ook de ongehuwde moeders aan om zich in de activiteit van de ananasteelt te integreren. Daardoor kunnen zij hun kinderen behoorlijk voeden.

De praktijk spreekt voor zich

Zo bijvoorbeeld juffrouw MUKANTWALI Marie Chantal die samenwerkt met haar ouders KAYITANA Alphred en UWIMANA Françoise in de activiteit van vermeerdering van het teeltmateriaal en in de ananasteelt.

Marie Chantal in het ananasveld

Zij beschikt reeds over een ananasveld waar de vrucht aan het rijpen is en ze is bezig met een ander veld klaar te maken.

Het gezin van Alphred beweert slechts de kost te kunnen verdienen dankzij de ananasteelt. Dit zowel met de productie van de vruchten zelf, als met de vermeerdering van teeltmateriaal dat hij verkoopt aan andere telers.

Pandamu draagt bij tot sterke productiestijging en verhoging van de toegevoegde waarde

Om de landbouwers-vermeerderaars van teeltmateriaal – begunstigden van Pandamu – aan te moedigen, verzekert PANDAMU de aansluiting van haar doelgroep met andere producenten van ananas afkomstig uit andere districten van het land, met name de districten Ruhango en Kamonyi die tot de beste producenten van ananas behoren.

Het personeel van PANDAMU volgt de landbouwers op die het teeltmateriaal van ananas aankopen dat vermeerderd werd door haar begunstigden. Tijdens het bezoek bij Xavier, een landbouwer van de sector Kinazi in het district Ruhango, sprak het personeel van PANDAMU zijn waardering uit voor een ananasveld in het stadium van de vruchtvorming. Het perceel is een halve hectare groot. Xavier verwacht er een oogst van die voor de eerste productie een waarde van zes miljoen Rwandese frank zou opbrengen.

Ananasveld van Xavier in Ruhango

Xavier zegt dat hij gewoon is goede ananassen te produceren.
Hij beweert dat hij dankzij die teelt het schoolgeld voor zijn drie kinderen heeft kunnen betalen. Ze hebben zonet hun diploma van het secundair onderwijs behaald, zonder dat een bankkrediet moest gevraagd worden.

De ananasproducenten hebben een voorkeur voor het teeltmateriaal, afkomstig van de  vermeerdering. Ziekten hebben minder vat op dit materiaal. Dit is wel het geval als ze scheuten zouden gebruiken.

De interventies van PANDAMU voor de promotie van de ananasteelt leiden tot een sterke stijging van de productie. Daarom overweegt deze organisatie in de komende jaren de toegevoegde waarde van deze productie te verhogen, door sappen, jam en yoghurt te produceren. Dat zal in samenwerking met de studenten en professoren van de Hogeschool Gent gebeuren.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook