VESTIGING VAN JONGE BOEREN OP DE TERRASSEN VAN KISARO – fase 2

VESTIGING VAN JONGE BOEREN – fase 2
De eerste fase van dit project is afgewerkt

Het CPPA in Kisaro vroeg in 2016 aan Umubano vzw om een aanvraag voor projectfinanciering in te dienen bij onze belangrijke en gewaardeerde sponsor, de provincie West-Vlaanderen. De financiering zou dienen om 6 oude en vervallen veldschuren om te bouwen tot kleine hoeves. Elke hoeve zou beschikken over een regenwateropvang en –reservetank van 10 m³, stallen voor varkens, schapen en geiten en daarbij een kleine voorraadschuur.

De aanvraag voor dat mooie project, dat jonge boeren op de terrassen van Kisaro een zekere zelfstandigheid zou kunnen verschaffen, werd ingediend op 13 september 2016.

De tweede fase start dankzij nieuwe toelage van de provincie

Op 6 juli 2017 bezorgde de Provincie West-Vlaanderen aan Umubano vzw haar beslissing om een nieuwe subsidie t.b.v. 12.500 € toe te kennen voor de fase 2 van de “Vestiging van jonge boeren” in Kisaro.

Bijna afgewerkte hoeve

Op 2 augustus 2017 betaalde de provincie een eerste schijf van 10.000€ . Na aftrek van de bankkosten werd dat netto 9.960€.

De werken vorderden volgens de voorziene planning. Na het sturen van de verantwoording van de gebruikte middelen, ontving het CPPA KISARO via VRV UMUBANO op 4 september 2019 het saldo van 2.469 € (2.500 min bankkosten). Hiermee kunnen de loodsen snel worden afgewerkt.

 

Geschiedenis van de zes veldschuren

De oorspronkelijke vervallen veldschuren dateerden van voor 1990, dus voor de genocide. Er was dringend nood aan ver- of herbouwen en aan een nieuwe bestemming ervan.

Oorspronkelijk bouwde Broeder Cyriel deze zes hangars of veldschuren om de oogsten tijdelijk in onder te brengen en om meerdere groepen veldwerkers te laten schuilen tijdens de hevige regenvlagen. Toen de oorlog uitbrak kregen ze een onvoorziene bestemming. Het werden overnachting- en schuilplaatsen voor honderden vluchtelingen. Overdag werden de volwassenen aan het werk gezet op de velden of voor de bereiding van het eten. De gebouwen werden dan gebruikt om de vele kinderen een minimaal onderwijs te geven. Na de inval van de FPR uit Uganda moest Broeder Cyriel het centrum en de heuvel van 50ha verlaten.
Wat hij na de oorlog terugvond waren onvoorstelbare ruïnes, gevolg van geweld en plunderingen. Gelukkig waren de metalen skeletten van de gebouwen nog intact en waardevol, de bakstenen waren na afbraak herbruikbaar.

Een nieuwe bestemming

Na het succes van de eerste fase van de bouw van kleine hoeven voor jonge boeren in opleiding lag het voor de hand dat die hangars in een tweede fase van dit project een ideale herbestemming konden krijgen. Ze werden dus volledig omgebouwd tot kleine hoeven.
Onmiddellijk na de eerste regens van begin september 2017 is begonnen met het vervaardigen van honderden kleiblokken voor de binnenmuren. Enkele weken later begon de afbraak en de wederopbouw.

En nu verwachten we de voltooiing van alle zes fermettes, waarvan hier één in beeld.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook