Kisaro-CPPA: Bouwen van acht klassen in Murama

Scholenbouw Murama, sector Kisaro: bouw van 8 klassen

Met een financiering van de provincie West-Vlaanderen: 12.000 EUR

De Vlaams Rwandese vereniging Umubano vzw steunt al jarenlang de projecten in in de sector Kisaro. Die kwamen tot stand onder bezieling van wijlen Broeder Cyriel.

Het CPPA, of “Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole”, zoals het centrum nu heet, is een officieel erkende NGO in Rwanda. Het staat er model voor vernieuwende technieken inzake landbouw op heuvelachtige terreinen. Het staat in voor opleiding en training van jongeren. Bovendien zorgt het voor voedselbevoorrading voor de arme gezinnen die er in die noordelijke streken van Rwanda leven.

De Groupe Scolaire de Murama

Eén van de merkwaardige verwezenlijkingen in het District Kisaro is het tot stand komen van De Groupe Scolaire de Murama. Deze scholengroep zorgt voor de opvoeding en ontwikkeling van ongeveer 2000 kinderen.  Het gaat er van kleuteronderwijs tot en met de secundaire afdeling. Dit gebeurt allemaal in een land waar scholarisatie niet vanzelfsprekend is. Dit komt o.m. door extreme armoede – waar wij in het rijke Westen zelfs geen benul van hebben.  Ook moeten kinderen er dikwijls grote afstanden afleggen om, als de ouders het schoolgeld kunnen betalen, de school te bereiken.  Het is geen zeldzaamheid dat de kinderen ’s morgens voor 6 uur te voet moeten vertrekken.

De oude bestaande gebouwen

De voorloper van het CPPA bouwde in de jaren ’80 met zeer beperkte middelen gebouwtjes die als “klaslokalen” gebruikt werden.  De directie van de huidige scholengroep van Murama in het District Kisaro, de “Groupe Scolaire de Murama” met zijn 2000 leerlingen heeft aan het CPPA een belangrijke vraag gesteld. Het renoveren van de totaal bouwvallige en verouderde klassen, sommige zelfs af te breken en nieuwe te bouwen. En alles volgens de normen van het Rwandese Ministerie van Onderwijs. Feit is dat de oude gebouwtjes niet meer voldoen aan de huidige normen voor klaslokalen: verluchting, natuurlijke verlichting, hygiëne.

Welke bouwonderneming

De ONG C.P.P.A. heeft een afdeling bouw onder leiding van Havugimana Charles. Deze afdeling heeft al de bouw in 2018-2019 van een nieuwe kleuterschool op haar palmares. Die bestaat uit 3 klassen en bevindt zich in de cel Gitatsa van de sector Kisaro. Deze nieuwbouw werd na 6 maanden in gebruik genomen door 153 kleuters. (zie website onder projecten van CPPA-Kisaro, punt 4.)

Bouwen volgens nieuwe normen

In Murama worden de bestaande klassen deels afgebroken of vernieuwd. Renovatie waar mogelijk, vernieuwing waar noodzakelijk. De klassen moeten voldoen aan de normen: natuurlijke verlichting (aanpassing van de ramen), verluchting (aanpassing van de hoogte en ventilatievoorzieningen), vernieuwing van daken en bedekking, erosiebestrijding door opvang regenwater en afvoer, aanpassing of vernieuwing van de bevloeringen. Ook de deuren worden vernieuwd.

Goedkeuring en start van het project

De Provincie West-Vlaanderen keurde het project al goed. De uitvoering van de werken staat onder het toezicht van de Directie van de Groupe Scolaire van Murama en de ONG CPPA KISARO. De werfcoördinator is: ir. Openbare Werken, Gerard Moerman. Die is zelf lid van de Raad van Bestuur van Umubano.

De werken kunnen dus nu starten. Het einde van de werken is voorzien in 2020, zes maand na de aanvang ervan.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook