Privacy verklaring

GDPR / AVG

 

PRIVACY VERKLARING VAN VRV UMUBANO vzw

 

“VRV UMUBANO vzw” hecht het grootste belang aan uw de bescherming van uw privacy en daarom delen wij u hierbij ons geldend beleid mee, dat volledig in overeenstemming is met de wetgeving aangaande de privacy van persoonsgegevens:

 

 1. Uw persoonsgegevens die u ons zelf hebt meegedeeld of meedeelt worden opgenomen in een databestand met uitsluitend uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor de verzending van:
  • onze halfjaarlijkse nieuwsbrieven
  • onze elektronische nieuwsbrieven 
  • de eventuele berichten van VRV Umubano vzw
 2. De overschrijvingen die u ten gunste van de bankrekening van VRV Umubano vzw doet als gift, of als betaling van jaarlijks lidgeld, worden opgenomen in een databestand waarin uitsluitend volgende gegevens worden opgeslagen: uw naam, voornaam, adres, ontvangen bedrag, datum van ontvangst op onze bankrekening en de mededeling die u bijvoegt bij de overschrijving.  Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om:
  • u eventueel een fiscaal attest te bezorgen op uw verzoek
  • uw naam en voornaam op te nemen in de lijst der Ereleden indien u aan de voorwaarden voldoet
  • de lijst der Ereleden jaarlijks te publiceren op onze website
 3. U heeft overeenkomstig de privacywetgeving het recht om uw gegevens in te kijken en zo mogelijk te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Ze kunnen ook op aanvraag worden verwijderd. Indien u zulks wenst vragen we u om dit te mailen naar: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be
Print Friendly, PDF & Email
Facebook