fred

Kunstatelier

Een nieuw gebouw voor de vereniging “Kakira” Plechtige opening van het atelier Imigongo in aanwezigheid van de Minister van Cultuur Joseph Habineza. Maandag, 24 september 2007 door Anne Maes Heel wat mensen kochten een of meerdere van de “Imigongo”-schilderijen die van 10/11/04 tot 09/01/05 in het Caermersklooster te Gent tentoongesteld werden. De verkoop van deze […]

Kunstatelier Meer lezen »

Schoolmateriaal

Uitdeling van schoolmateriaal In het kader van de geprivilegieerde samenwerking tussen Kortrijk en Butaro heeft Stad Kortrijk twee jaar na elkaar schoolmateriaal ter beschikking gesteld van de basisscholen in Butaro. In 2007 voor een bedrag van 2.100 EUR en in 2008 voor een bedrag van 2.500 EUR.

Schoolmateriaal Meer lezen »

Overdekte markt

Bevloering van het onoverdekte deel van de markt van Rusumo in Butaro (Rwanda) Met de steun van stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen Context De overdekte markt van Butaro die gebouwd is dankzij de financiële steun van de stad Kortrijk wordt heel druk bezocht en zijn bestaan komt een groot aantal mensen (in en buiten

Overdekte markt Meer lezen »

Schoolgebouwen – Butaro

Renovatie lagere school RUNABA, sector BUTARO Het voorstel werd ingediend in naam van de voorzitter van het jumelagecomité van Butaro, maar het idee kwam van de parochie Runaba omdat de school van Runaba een katholieke basisschool is. Het project werd gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen Wij hebben zelf kunnen vaststellen dat het dak vol gaten

Schoolgebouwen – Butaro Meer lezen »

Ecologische ovens

Eerste fase: gefinancierd door stad Kortrijk (1.700 EUR) Dankzij een financiering van stad Kortrijk werden 150 ecologische ovens gebouwd. Het voordeel ervan is dat ze houtbesparend werken. In plaats van 3 stères hout (m³) te verbruiken, verbruiken zij slechts voor dezelfde warmteontwikkeling 1 stère hout. Naast de economische besparing wordt ook het milieu op deze

Ecologische ovens Meer lezen »

Aardappelteelt te Runaba

Nauwkeurig bepalen van de interventiezone en de doelgroepen die bestaan uit landloze boeren en achtergestelde bevolkingsgroepen van de sector Butaro. De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit. Het Rugezimoeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op technici en topografische gegevens…. Aardappelen poten nadat in 4

Aardappelteelt te Runaba Meer lezen »

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE”

ABAHUJE: “Zij die zich verenigen voor hetzelfde doel” Door: Gerdi AMPE, projectcoördinator VRV Umubano De voornaamste financiering van dit project was afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DGD) aangevuld door een bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Keerbergen en een belangrijke eigen bijdrage van UMUBANO. 1. Het begin Tien jaar geleden

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE” Meer lezen »

Melkproductie

INGABO Met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen steunt de VRV UMUBANO sinds 2008 ook de boerenorganisatie INGABO bij een project ter bevordering van melkvee. Het boerensyndicaat Ingabo telt 14000 actieve leden. Via kruising van lokale koeien met buitenlandse koeien wil men de melkproductie aanzienlijk verbeteren. De modelboerderij van Ingabo te Rugobagoba speelt hierbij een centrale

Melkproductie Meer lezen »

Vrouwelijk ondernemerschap

DUTERIMBERE Sinds 1987 moedigt onze partner Duterimbere vrouwelijk ondernemerschap aan met de bedoeling de dagelijkse levensomstandigheden van de minst bedeelden te verbeteren. Duterimbere richt zich tot vrouwen die met behulp van microfinanciering economische activiteiten uitbouwen. De vrouwen werken in groep en zijn solidair verantwoordelijk voor het terugbetalen van de gekregen leningen. Duterimbere : micro financiering

Vrouwelijk ondernemerschap Meer lezen »

Bijenteelt – Ardi

Onze partner ARDI Al sinds de oprichting in 1988 bevordert ARDI, de Association Rwandaise pour la Promotion du Développement Intégré, groepsinitiatieven met het oog op zelfontwikkeling. ARDI richt zich hiervoor tot gestructureerde organisaties (vandaag coöperaties) die bedrijvig zijn in de landbouwsector. De vereniging is vooral gespecialiseerd in de bijenteelt en honingproductie, die heel wat kansen

Bijenteelt – Ardi Meer lezen »

Studiebeurzen

Waregem – Ngarama (Gatsibo) Wie helpt Eric? Wie helpt een kind in onze Waregemse zusterstad ? Eric is een goeie jongen, die leeft in onze zusterstad Ngarama in dat mooie land Rwanda. Hij wil studeren, want hij wil zijn mama en zijn zussen helpen. Papa werd vermoord in de volkerenmoord, maar Eric hoopt nu op

Studiebeurzen Meer lezen »

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren

HUMURA : Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren KIBUNGO- NGOMA Op  21 augustus 2014 keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het project “Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren, KIBUNGO-NGOMA, Rwanda” van onze nieuwe partner HUMURA goed. Klik op de link hiernaast om een uitgebreide beschrijving van het project met onze nieuwe

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren Meer lezen »

NGARAMA Wikwiheba Mwana 1

NGARAMA : Wikwiheba Mwana asbl – (Blijf hoopvol Mijn Kind) Project: Voedselzekerheid verschaffen Deze associatie werd gesticht op 1 februari 2008. De associatie is opgezet voor hulp aan kinderen met beperkingen en heeft als doelstellingen:   het verbeteren van hun leefvoorwaarden het organiseren van een aangepaste zorg en professionele training van ouders en hun kinderen die

NGARAMA Wikwiheba Mwana 1 Meer lezen »

PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga

Centrum dat werkt op het vlak van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en basisinkomen. PANDAMU richt zich in het bijzonder tot de personen die over weinig middelen beschikken, zoals gehandicapten, vrouwen (en in het bijzonder vrouwen die hoofd zijn van het gezin), jongeren en arme gezinnen van kleine boeren. Hun activiteiten willen de doelgroep uit de extreme

PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga Meer lezen »

Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen

KISARO : Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen in District Rulindo – sector Kisaro,  Rwanda De Provincie West-Vlaanderen steunt sedert 2014 een nieuw project “Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen in District Rulindo – sector Kisaro, Rwanda”. Onze lokale partner is de ONG CPPA Kisaro, in 1972 gesticht door de Belgische Broeder Cyriel Wieme

Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen Meer lezen »

Jaarverslag 2018 is on-line

Het jaarverslag over 2018 is zopas beschikbaar gesteld door onze voorzitter. De zeer gedetailleerde en geïllustreerde jaarverslagen bevatten een volledig financieel overzicht van alle projecten waaraan onze fondsen besteed werden in het voorbije jaar.  Je kan die steeds terugvinden onder het menu “Activiteiten” waar je een lijst vindt van alle nog beschikbare verslagen over de

Jaarverslag 2018 is on-line Meer lezen »

Facebook