UITNODIGING TOT DE ALGEMENE VERGADERING 2021 VAN UMUBANO VZW

Beste leden en sympathisanten van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw,

Op 20 maart 2021 vindt onze Algemene Vergadering plaats en dit jaar zal dit in het kader van Covid online gebeuren.

Als jullie bereid zijn de Algemene Vergadering via videoconferentie te volgen op Teams, sturen wij u een week vooraf een link waarop u moet klikken om de vergadering te volgen.
Mag ik u vragen mij een bericht te sturen om te bevestigen of u al dan niet wilt deelnemen?
Het is wel zo dat enkel de leden die voor 2020 hun lidmaatschap hebben betaald ook stemrecht hebben.
Klik hier om de volledige tekst van de uitnodiging te lezen of te downloaden.

Betalende leden die om een of andere reden niet kunnen deelnemen worden verzocht een volmacht te sturen door bijgaande tekst te downloaden en te beantwoorden en dan terug te sturen naar ondergetekende.

Voor VRV UMUBANO VZW

Jean-Pierre Roobrouck, voorzitter

Print Friendly, PDF & Email
Facebook