Provincie Oost-Vlaanderen investeert fors in Noord-Zuid samenwerking

De provincie Oost-Vlaanderen investeert 3 816 000 EUR in regiogerichte Noord-Zuid samenwerking in de Filipijnen, Rwanda en Ecuador.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondertekende op 18 december 2019 de nieuwe kaderovereenkomsten met haar partners in de Filipijnen, Rwanda en Ecuador. In totaal investeert de Provincie Oost-Vlaanderen 3 816 000 EUR (of 636 000 EUR per jaar) in de regiogerichte Noord-Zuid samenwerking.

In Rwanda gaat het meer specifiek om:

Minimaal 1 677 000 EUR voor een samenwerking van 6 jaar in Provence du Sud in Rwanda. De middelen gaan naar 6 Rwandese organisaties: AMI, Duterimbere, HVP Gatagara, CEFAPEK, ARDI en PANDAMU en hun hun Vlaamse partnerorganisaties: Broederlijk Delen, Fracarita Belgium, de Zusters Bernardinnen van Oudenaarde, de Vlaams-Rwandese vereniging Umubano, Dierenartsen zonder Grenzen en hogeschool HoGent. Zij werken samen om de levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare groepen zoals tienermoeders, personen met een beperking, jongeren en vrouwen.

Samenwerken tussen Oost-Vlaanderen en het Zuiden

De Provincie werkt binnen deze kaderovereenkomsten aan duurzame ontwikkelingsprocessen in diverse sectoren. Dat doet ze samen met Vlaamse ngo’s, een Oost-Vlaamse academische instelling en lokale en regionale partners in het Zuiden .

De ondersteuning van de Provincie reikt verder dan louter financiële ondersteuning. De Provincie neemt voor een stuk mee de verantwoordelijkheid op voor de regio’s. Tevens behartigt zij hun belangen bij andere overheidsinstanties en particuliere instellingen.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be.

Rol van Umubano vzw


Umubano vzw treedt op als tussenpersoon voor PANDAMU. zie https://umubano.be/huidige-projecten/

Print Friendly, PDF & Email
Facebook