NUFASHWA YAFASHA rapporteert over ontvangen steun

West-Vlaams provinciaal steunpakket efficiënt aangewend door Nufashwa Yafasha Organisation.

 

Herinner je nog het project “Gift van een geit maakt schoolgaan mogelijk”?

We ontvingen recent een uitgebreid verslag van Jean Paul Bujyacyera, voorzitter van NYO.

Budget

Het totaal ontvangen budget van de Provincie West-Vlaanderen bedroeg 2.000€. De inbreng van Umubano en NYO bedroeg 670€.

Nufashwa Yafasha Organization ondersteunt gezinnen door hen een geit te geven;

Hiermee kunnen ze geld verdienen: (zie ook Gift van een geit maakt schoolgaan mogelijk)

De geit geeft ze vlees en melk en de mest gebruiken ze als meststof voor hun gewassen. De families kunnen de geiten fokken om op de markt te verkopen. Dat levert economische voordelen op en stelt hen in staat stelt een inkomen te verdienen. Naarmate het gezin meer geld verdient, kunnen ze zich een medische behandeling veroorloven en hun kinderen opvoeden. Dit verbetert op zijn beurt het alfabetiseringspercentage onder de gemeenschap.

U kunt uit de mond van de lokale bevolking vernemen hoe ze dit project ervaren hebben.

gift van een geit
een begunstigde van het geitenproject

Klik daarvoor op volgende link naar een YouTube video van NYO: Nufashwa Yafasha Organisation

Tot nu toe hebben meer dan 100 gezinnen van dit project kunnen genieten. Ze hebben hun productie zien toenemen en hebben wat geld kunnen verdienen om alles te betalen: van schooluniformen en materialen, tot medicijnen. Het project bleek hun leven al te hebben verbeterd. Toen trof de Covid-19-pandemie bijna alles en dus ook het geitenproject. Veel gezinnen moesten thuis blijven en al het werk onderbreken.

Bescherming van de gemeenschap tegen Covid-19

Om tegemoet te komen aan de noden ter bestrijding van Covid-19 verleende, de Provincie West-Vlaanderen steun t.w.v. 970€, gelinkt aan het geitenproject. Dit bedrag werd besteed aan de aankoop van hygiënische middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals zeep, desinfecterende handgel, mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, waskommen.

De steun ging hoofdzakelijk naar de 60 gezinnen die een geit ontvingen in kader van de steun ‘Gift van een geit’.
Tevens worden de kinderen van de kleuterklas (60-tal) hierdoor in zo groot mogelijke mate beschermd Bovendien zet NYO sensibiliseringscampagnes op over Covid-19.

Conclusie

Zoals u kon lezen, verliep de opvolging van het geitenproject goed. Maar de Covid-19-pandemie heeft wel degelijk een impact op het verdere vervolg. Er kunnen tijdelijk geen geiten, die gekweekt werden uit de verdeling, verkocht worden.

Covid-19 bescherming
verdeling van maskers en handengel

Klik op volgende link om een video te bekijken over dit project: Covid-19 project

Dit heeft vanzelfsprekend duidelijk gevolgen op de inkomens van deze arme gezinnen. De hulp moet deze broze gezinnen beschermen tegen besmetting van het virus en steunen in hun opdracht te blijven inzetten op hygiëne en gezondheid.

Dit geldt ook voor de schoolkinderen die nu verplicht thuis in quarantaine worden gehouden. Nufashwa Yafasha Organization volgt de situatie nauwgezet op, onder andere ook in de kleuterschool in Ngarama. Ze biedt steun aan deze kwetsbare kinderen.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook