Kunstatelier

Een nieuw gebouw voor de vereniging “Kakira”

Plechtige opening van het atelier Imigongo in aanwezigheid van de Minister van Cultuur Joseph Habineza.
Maandag, 24 september 2007
door Anne Maes

Heel wat mensen kochten een of meerdere van de “Imigongo”-schilderijen die van 10/11/04 tot 09/01/05 in het Caermersklooster te Gent tentoongesteld werden. De verkoop van deze heel specifieke kunstvoorwerpen kende een groot succes. De vereniging Umubano houdt er dan ook aan de gulle kopers, evenals de Provincie Oost-Vlaanderen die dit mogelijk heeft gemaakt, nogmaals te bedanken.

De opbrengst van deze verkoop (€ 17.900) moest worden besteed aan de uitvoering van een project voorgesteld door de vrouwen van Kakira. Dit is vandaag een gedane zaak: er werd een som van € 16.910 geïnvesteerd in de constructie van een klein gebouw vlak naast het atelier dat zij momenteel betrekken. Dit nieuwe gebouw zal een kantoor, een bibliotheek (die ook als opleidingszaal zal dienen) en een douche- en toilethoek bevatten. Het is ook uitgerust met een elektrische installatie op basis van zonne-energie en een watertank van 5000 liter.

Dankzij dit nieuwe gebouw zullen de kunstenaressen niet alleen beter hun werken kunnen opslaan en tentoonstellen (het atelier dat ze nu gebruiken is veel te klein geworden), maar ook beter hun opleiding kunnen verzorgen (opleiding in de Imigongokunst – het is belangrijk dat zij hun kennis kunnen doorgeven – opleiding in basisboekhouding, onderwijs van het Engels en het Frans, enz. ….). Door de uitrusting met zonne-energie zullen sommige activiteiten na 18 uur kunnen plaatsvinden of zullen vrouwen na het werk boeken kunnen lezen of raadplegen (studie of vrije tijd). Een hele reeks nieuwe mogelijkheden.

Het saldo van € 990 werd aan de vereniging Kakira aangeboden in de vorm van het boek “Imigongo Rwanda” dat hun geschiedenis vertelt en hun kunst beschrijft en dat zij aan de klanten die hun atelier bezoeken zullen verkopen

Print Friendly, PDF & Email
Facebook