Gift van een geit maakt schoolgaan mogelijk

In samenwerking met de lokale partner NUFASHWA YAFASHA (wat betekent: wie hulp krijgt kan op zijn beurt anderen helpen) loopt dit project in het district Gatsibo, Rwanda. Een geit schenken aan erg arme families maakt het voor hen mogelijk om een kind naar school te laten gaan. Bovendien zit in dit project een continuïteitsprincipe. Je leest hierna hoe dit in zijn werk gaat.
Voor de projectfinanciering staan de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw samen in.

Hier volgt de volledige beschrijving van dit project.

1.1 Doelgroep van de organisatie:

Dertig zeer arme families met kinderen die wonen in de streek Gatsibo- Ngarama.

1.2 Oprichting van de organisatie:

Jean-Paul Bujyacyera richtte de stichting NUFASHWA YAFASHA op in 2014 en is er voorzitterschap van. Jean-Paul is afkomstig uit Gatsibo-Ngarama uit een zeer arme familie. Hij kon zijn basisschool en secundair onderwijs voltooien dankzij de steun en de mildheid van mensen die in hem geloofden. Zij gaven hem de kans om te studeren. Zijn universitaire studies kon hij ondernemen dankzij de steun van een Duitse weldoener en zijn vrienden. Hij werkt momenteel als journalist bij “Isango STAR RADIO/TV” te Kigali”. Tijdens zijn universitaire studies had hij het idee iets te willen doen voor andere arme kinderen, zodat zij ook school kunnen lopen. Zeker omdat deze arme families hun kinderen thuis houden bij gebrek aan middelen. Of zij moeten hun ouders helpen bij de huishoudelijke taken, of het werk op het land. Hij was ervan overtuigd dat bijkomende financiële middelen zouden bijdragen tot de vermindering of de afschaffing van het schoolverzuim van arme kinderen.

De zetel en activiteiten van de stichting

De zetel bevindt zich te Gatsibo-Ngarama. Haar activiteiten zijn gericht op de omgeving van Gatsibo- Ngarama. Het is een kleine organisatie die stilletjes wil groeien. Daarom wil ze met een beperkt maar efficiënt project starten.
De organisatie beschikt over een ontmoetingscentrum waar de leden eenmaal per week samenkomen voor verschillende activiteiten en informatie-uitwisseling.
Om families met zeer arme kinderen te helpen, organiseerden zij fundraising bij handelaars uit de hoofdstad en bij andere weldoeners. Met de verzamelde fondsen werden boeken, schriften en uniformen voor de kinderen aangekocht. Ook deelde de organisatie konijnen en kippen uit aan enkele families, maar dit bleek niet productief. Daarom werd overgeschakeld op het nieuw project “ Gift van een geit”. Het kweken van geiten is immers gemakkelijk. Ze planten zich snel voort. Ze kunnen ook gemakkelijk worden verkocht en bovendien geven ze melk. De geplande duur van het project loopt over 2 jaar: 2018-2020.
Een familie ontvangt een of twee geiten. Zodra de geiten zich voortplanten is de familie verplicht op haar beurt een geitje aan een andere arme familie door te geven.

1.3 Projectbeschrijving
1.3.1 Omschrijving van het initiatief:

1 of 2 geiten schenken aan een zeer arme familie met kinderen. Daarmee kunnen ze voldoende inkomen genereren om hun kinderen naar school te sturen en hun voeding verbeteren.

1.3.2 Doelstelling van het initiatief:

• Hulp bieden aan arme gezinnen om uit de armoede te komen. Bovendien de kinderen uit deze gezinnen de kans geven om naar school te gaan.
• Melk geven aan arme mensen om hun voeding te verbeteren. Daarbij hun inkomsten verzekeren door verkoop van geiten.

1.3.3 Stappenplan om dit doel te bereiken:

families selecteren die geiten mogen ontvangen. Hen sensibiliseren voor het initiatief. Hun inzet vragen. Hen helpen bij het bouwen van geitenstallen buiten huis om de hygiëne te verzekeren. Dit wordt gefinancierd met eigen middelen, zo’n 400 EUR in het totaal. Het aanleggen van een moestuin voor voeding van de geiten, het kopen en uitdelen van geiten. Een follow up verzekeren door een dierenarts en door het actiecomité . De grond is al beschikbaar al, want iedereen woont op zijn eigen grond.

1.3.4 Beoogde doelgroep:

Families geklasseerd in eerste categorie van armoede “ Ubudehe” (wat zeer arme families zonder enig inkomen betekent in de Rwandese taal). De selectie gebeurt in samenwerking met de lokale autoriteiten na het bezoek van deze families. De families van tweede en derde categorie van armoede kunnen geen geit krijgen.

1.3.5 Inspraak van de doelgroep:

De geselecteerde families verbinden zich ertoe voor lokale en regionale autoriteiten om de instructies te volgen, voor de geiten te zorgen en de problemen tijdig te melden, zoals ziekte of de dood van een geit. Degenen die geiten hebben gekregen vormen ook een kleine vereniging. Hen wordt gevraagd om een kleine spaarpot aan te leggen. Ze ontmoeten elkaar een keer per week om ideeën uit te wisselen. Er is ook een dierenarts om de gezondheid van de dieren op te volgen.

1.3.6 Hoe wordt bepaald of het doel is bereikt?

Door het toezichtcomité en de lokale autoriteiten. Ook vooral tijdens de wekelijkse vergaderingen weet men welke geit van welk gezin zich heeft voortgeplant. Dit gezin is dan verplicht om op zijn beurt een geit te geven aan een ander arm gezin.
Geiten planten zich snel voort. Als een geit zich voorplant betekent dit dat het gezin melk kan hebben. Soms kan een geit verkocht worden. Met de inkomsten ervan kan het gezin aan andere basisbehoeften voldoen.
De verkoop van een geit is enkel mogelijk als het aantal geiten van opeenvolgende worpen voldoende is: een geit draagt 150 dagen en werpt dan 1 tot 2 geitjes. Over een periode van 2 jaar moet het mogelijk zijn, 1 geit af te staan en 1 of meer te verkopen.

1.3.7 Maatregelen i.f.v. de duurzaamheid van het initiatief.

Bij voortplanting moet de familie die een geit heeft ontvangen, een andere arme familie helpen door een kleine geit te schenken. De verkoop van een geit is enkel mogelijk als de eigenaar zelf nog over een gekregen geit beschikt.

1.3.8 Wie is/wordt eigenaar van de infrastructuur/investeringsgoederen van het project?

Families die geiten ontvangen hebben. De stallen bouwt men overigens met lokale middelen. Er is geen interventie gevraagd aan derden daarvoor.

2.1 Contactpersoon in het Zuiden

JEAN-PAUL BUJYACYERA

2.2 Adres waar het project wordt uitgevoerd

GATSIBO- NGARAMA, PROVINCE DE L’EST / Oostprovincie, RWANDA

3. Voortgang van het project « gift van een geit »

BUJYACYERA Jean Paul
Verantwoordelijke van Nufashwa Yafasha Organization

Eerste schijf:

storting van de Provincie West-Vlaanderen van 1600 € : 40 van de 60 geselecteerde families hebben reeds een geit gekregen. Zij verzorgen ze zeer goed.
Alle geiten zijn in goede gezondheid. Vijf waren ziek, maar ze werden verzorgd door onze veearts.
Het goede nieuws is dat 10 geiten van die groep zich weldra zullen voortplanten. Wij hopen dat volgend jaar, dankzij de voortplanting, de vooropgestelde doelstelling van een geit door te geven aan een andere familie kan doorgaan.
De families zijn zeer tevreden over deze gift. Zij danken de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw en de Provincie West-Vlaanderen die bereid waren hen te helpen. Met dit gebaar hopen ze dat de toekomst voor hen beter zal zijn.
Zij beginnen te begrijpen wat een goede geitenkweek betekent. Bovendien beschikt iedere familie over een geitenkot en over een kleine groenten- of fruittuin.

De tweede schijf

van de subsidie (het saldo) zal helpen om het project af te werken.

De provincie West-Vlaanderen heeft een steun voorzien van € 2000 om het project te kunnen starten. De eigen inspanning van de lokale vereniging wordt geraamd op € 490 en de Vlaams-Rwandese vereniging Umubano vzw voorziet € 180. Het totaal budget is € 2.670.

Jean-Paul Bujyacyera, de lokale verantwoordelijke en Frederic Deprez, ondervoorzitter van Umubano vzw op bezoek bij NUFASHWA YAFASHA. (wil je daarover meer lezen, ga dan naar Nufashwa Yafasha.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook