Een update met foto’s van de schoolgebouwen in Gitatsa

Wat is er al gerealiseerd?

De schoolgebouwen in 2018 gebouwd in de vallei van Gitatsa bestaan uit:

overzicht nieuwe schoolgebouwen

– een blok van 3 klassen
– een lokaal voor het personeel, een bergplaats en regenwaterput van 25 m³
– een afzonderlijk bureau voor de directie met lokaal voor archief en regenwaterput van 10 m³
– een keuken voor de middagmalen klaar te maken
– een blok van 6 toiletten met regenwaterreservoir voor doorspoeling en septische put.

de nieuwe klassen

De nivellering van de bergflank startte in juli 2018, de bouwwerken in augustus.
De eindafwerking volgde in december van datzelfde jaar.

kinderen met juf in de klas

De honderd kleuters namen hun intrek in de klassen op 7 januari 2019. De totale kostprijs bedraagt 25.000 €.

De Vrije Basisschool De Vliegeraar medesponsor

We vermelden hier graag bij dat Vrije Basisschool De Vliegeraar te Sint-Baafs-Vijve voor een bijdrage van 2.253€ zorgde. Hartelijk dank daarvoor aan die school!!!

klasmeubilair
Planning voor de toekomst

Het is de bedoeling nog 2 blokken van elk 3 klassen te bouwen in 2021-2022.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook