DUURZAME DRINKWATERVOORZIENING OP ZONNE-ENERGIE

DUURZAME DRINKWATERVOORZIENING OP ZONNE-ENERGIE DOOR OPZUIVERING VAN REGENWATER VOOR SCHOLEN IN RURAAL NOORD-RWANDA

Dit betreft een samenwerking tussen: Bosaq, De Watergroep, Howest en de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO).

 

Doel van het project:

Het doel van het project is het voorzien van kwaliteitsvol drinkwater (SDG 6.1) op een betrouwbare en duurzame manier vanuit regenwater in de schoolgemeenschap van Mutete op basis van zonne-energie (SDG 7). Dit zal leiden tot een verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking doordat minder (vervuild) water moet gehaald worden bij verafgelegen bronnen (SDG 6.2). Ook wordt ingezet op het verbeteren van de huidige sanitaire voorzieningen (SDG 6.2) en duurzame voedselproductie (SDG3, 15). Naast een technische ingreep wordt ook sterk ingezet op een duurzame gedragsverandering inzake watergebruik en hergebruik (SDG 6.5).
 

Doelgroepen van het project:

Direct
=> 2209 kinderen in de scholengemeenschap van Mutete (134 in het kleuteronderwijs, 1480 in het lager en 595 in het secundair onderwijs)
=> 43 leraars in de scholengemeenschap van Mutete
=> Totaal direct = 2252 personen
Indirect
=> 6502 bezoekers van de parochie van Mutete en ouders van schoolgaande kinderen
 
Voor meer informatie zie website van het VPWvO

Print Friendly, PDF & Email
Facebook