DRINKBAAR WATER IN HET DORP RUGARAMA

WATERVOORZIENING IN DE PAROCHIE MUTETE:project 3
drinkbaar water en opvang van regenwater.

PROJECTEN VAN DE VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO IN DE PAROCHIE MUTETE
Sinds vorig jaar 2018, waren er pogingen tot samenwerking tussen de Katholieke parochie, Onze Lieve Vrouw van KIBEHO te MUTETE, in het bisdom BYUMBA, Rwanda en de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO in België.
Deze intentie van samenwerking gaf de aanzet tot de voorbereiding van projecten op het vlak van sociale ondersteuning (opvoeding, familie of gemeenschap, gezondheid, …). Drie concrete projecten werden ons voorgelegd:

PROJECT 3: DRINKBAAR WATER IN HET DORP RUGARAMA
Hier moet een traject van 2700m worden aangelegd tussen de bron van KAGOMBERO en het dorp Rugarama.
Tot op heden moeten de mensen zich uit de nood helpen in de omliggende valleien om drinkbaar water te vinden.
Zodra de fondsen beschikbaar zijn zal het project starten. Er wordt gebruik gemaakt van een gravitatiesysteem dankzij de neerwaartse helling. Het project is geraamd op 1.740.000 RWF:
– Lokale bijdrage =740.000 RWF
– Gevraagde hulp = 1.000.000 RWF

VRV UMUBANO legde een deel van dit project voor bij de 4e Pijler en kreeg de toezegging van steun voor een bedrag van 1.000 EUR.
Umubano, samen met de sponsor, beogen hiermee gunstige levensvoorwaarden te creëren. Dankzij de bouw van duurzame en rechtvaardige infrastructuren krijgt de bevolking toegang tot drinkbaar water, hygiëne en sanitatie. Dit is essentieel in de rurale gebieden.
Hoofddoelstelling
Watertoevoersystemen aanleggen en/of verbeteren en zo de hygiëne en de sanitatie in de parochie Mutete op een beter peil brengen .
De doelgroep van het project:
– Gezinsverenigingen en besturen voor waterbeheer
– Opvoedkundige instellingen (Basisscholen en secundaire scholen)
– Centra voor gehandicapte kinderen
– Gezondheidscentra
– Parochiale instellingen
– Verenigingen voor mensen die leven met HIV/AIDS.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook