DRINKBAAR WATER IN DE BASISSCHOOL MUTETE

WATERVOORZIENING IN DE PAROCHIE MUTETE: project 1

drinkbaar water en opvang van regenwater.

PROJECTEN VAN DE VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO IN DE PAROCHIE MUTETE

Sinds vorig jaar 2018, waren er pogingen tot samenwerking tussen de Katholieke parochie, Onze Lieve Vrouw van KIBEHO te MUTETE, in het bisdom BYUMBA en de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO in België.

Deze intentie van samenwerking gaf de aanzet tot de voorbereiding van projecten op het vlak van sociale ondersteuning (opvoeding, familie of gemeenschap, gezondheid, …). Drie concrete projecten werden ons voorgelegd:

PROJECT 1:  DRINKBAAR WATER IN DE BASISSCHOOL MUTETE

Half juli 2018, kon de basisschool van MUTETE zich aansluiten op een leiding drinkbaar water. Water afkomstig uit de bron van NYANKEKE –KISARO (op 40 km van Mutete).

Om dit water in de regio Mutete voor meer dan 1500 kinderen en hun leerkrachten voor te behouden besloot de basisschool van MUTETE de bestaande watertank van 10mte reinigen.

Na het vullen van deze watertank met een enkele kraan moest de school een oplossing vinden om water naar alle klassen te leiden. Daartoe legde de school een project voor aan de VRV UMUBANO. De begroting kwam uit op een bedrag van een miljoen driehonderd zeventig duizend RWF. De lokale inbreng is gelijk aan  zevenhonderdvijftig duizend RWF. De gevraagde bijdrage beloopt  zeshonderdtwintig duizend RWF).

VRV Umubano VZW keurde intussen dit project goed. Het kon dit toekennen dankzij de opbrengst van de acties georganiseerd in het kader van Music for Life 2018.

Eindelijk drinkbaar water voor de leerlingen – fotoverslag
Print Friendly, PDF & Email
Facebook