Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van Umubano is de bevordering van de voedselzekerheid in Rwanda in de rurale zones. Dit doet ze voornamelijk door steun van en samenwerking met lokale partners.

Samen met haar partners stimuleert de vereniging moderne methodes van landbouwproductie bij de rurale bevolking, om de traditionele overlevingslandbouw te vervangen door een kwaliteitsvolle, duurzame en rendabele landbouweconomie.

 

 

Middellange termijn

Middellange termijn

 1. Voedselzekerheid

Modernere methodes van landbouwproductie stimuleren bij de rurale bevolking, om los te komen uit de traditionele overlevingslandbouw en te komen tot een kwaliteitsvolle en rendabele landbouweconomie *Capaciteitsversterking steunen bij onze  partners in de rurale ontwikkeling
(coöperaties, boerenverenigingen, KMO’s ) die resulteert in kwaliteitsvolle  landbouw- productie, opslag, verwerking en distributie.
*Milieubeheer integreren en initiatieven steunen in de bio energie sector.
* Gender integreren en  vrouwelijk  ondernemerschap steunen.
* Kwaliteits-opbouw om te kunnen evolueren naar winstgevende economische activiteit, die toelaat dat de partners op zelfstandige basis kunnen verder werken.
* Verder ondersteunen van projecten, die evolueren naar een ecologische economie.
* Evolueren naar projecten met integrale deelname van vrouwen op alle niveaus. 

2. SAMENWERKING

Sensibilisatie over ontwikkelingssamenwerking en uitwisselingen ondersteunen tussen ons land en Rwanda. Faciliteren van ontluikende samenwerking tussen scholen,  lokale besturen hier en in Rwanda. Onze kennis over de Rwandese context ter beschikking stellen van scholen, lokale besturen en privé-initiatieven.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook