Gerealiseerde projecten

Kunstatelier

Een nieuw gebouw voor de vereniging “Kakira” Plechtige opening van het atelier Imigongo in aanwezigheid van de Minister van Cultuur Joseph Habineza. Maandag, 24 september 2007 door Anne Maes Heel wat mensen kochten een of meerdere van de “Imigongo”-schilderijen die van 10/11/04 tot 09/01/05 in het Caermersklooster te Gent tentoongesteld werden. De verkoop van deze …

Kunstatelier Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Schoolmateriaal

Uitdeling van schoolmateriaal In het kader van de geprivilegieerde samenwerking tussen Kortrijk en Butaro heeft Stad Kortrijk twee jaar na elkaar schoolmateriaal ter beschikking gesteld van de basisscholen in Butaro. In 2007 voor een bedrag van 2.100 EUR en in 2008 voor een bedrag van 2.500 EUR.

Print Friendly, PDF & Email

Overdekte markt

Bevloering van het onoverdekte deel van de markt van Rusumo in Butaro (Rwanda) Met de steun van stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen Context De overdekte markt van Butaro die gebouwd is dankzij de financiële steun van de stad Kortrijk wordt heel druk bezocht en zijn bestaan komt een groot aantal mensen (in en buiten …

Overdekte markt Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Schoolgebouwen – Butaro

Renovatie lagere school RUNABA, sector BUTARO Het voorstel werd ingediend in naam van de voorzitter van het jumelagecomité van Butaro, maar het idee kwam van de parochie Runaba omdat de school van Runaba een katholieke basisschool is. Het project werd gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen Wij hebben zelf kunnen vaststellen dat het dak vol gaten …

Schoolgebouwen – Butaro Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Ecologische ovens

Eerste fase: gefinancierd door stad Kortrijk (1.700 EUR) Dankzij een financiering van stad Kortrijk werden 150 ecologische ovens gebouwd. Het voordeel ervan is dat ze houtbesparend werken. In plaats van 3 stères hout (m³) te verbruiken, verbruiken zij slechts voor dezelfde warmteontwikkeling 1 stère hout. Naast de economische besparing wordt ook het milieu op deze …

Ecologische ovens Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Aardappelteelt te Runaba

Nauwkeurig bepalen van de interventiezone en de doelgroepen die bestaan uit landloze boeren en achtergestelde bevolkingsgroepen van de sector Butaro. De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit. Het Rugezimoeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op technici en topografische gegevens…. Aardappelen poten nadat in 4 …

Aardappelteelt te Runaba Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE”

ABAHUJE: “Zij die zich verenigen voor hetzelfde doel” Door: Gerdi AMPE, projectcoördinator VRV Umubano De voornaamste financiering van dit project was afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DGD) aangevuld door een bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Keerbergen en een belangrijke eigen bijdrage van UMUBANO. 1. Het begin Tien jaar geleden …

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE” Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Melkproductie

INGABO Met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen steunt de VRV UMUBANO sinds 2008 ook de boerenorganisatie INGABO bij een project ter bevordering van melkvee. Het boerensyndicaat Ingabo telt 14000 actieve leden. Via kruising van lokale koeien met buitenlandse koeien wil men de melkproductie aanzienlijk verbeteren. De modelboerderij van Ingabo te Rugobagoba speelt hierbij een centrale …

Melkproductie Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Vrouwelijk ondernemerschap

DUTERIMBERE Sinds 1987 moedigt onze partner Duterimbere vrouwelijk ondernemerschap aan met de bedoeling de dagelijkse levensomstandigheden van de minst bedeelden te verbeteren. Duterimbere richt zich tot vrouwen die met behulp van microfinanciering economische activiteiten uitbouwen. De vrouwen werken in groep en zijn solidair verantwoordelijk voor het terugbetalen van de gekregen leningen. Duterimbere : micro financiering …

Vrouwelijk ondernemerschap Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email

Bijenteelt – Ardi

Onze partner ARDI Al sinds de oprichting in 1988 bevordert ARDI, de Association Rwandaise pour la Promotion du Développement Intégré, groepsinitiatieven met het oog op zelfontwikkeling. ARDI richt zich hiervoor tot gestructureerde organisaties (vandaag coöperaties) die bedrijvig zijn in de landbouwsector. De vereniging is vooral gespecialiseerd in de bijenteelt en honingproductie, die heel wat kansen …

Bijenteelt – Ardi Lees meer »

Print Friendly, PDF & Email
Facebook