Bouw van een kleuterschool in Ngarama, District Gatsibo

IN NGARAMA BOUWT NUFASHWA YAFASHA ORGANISATION (NYO)EEN KLEUTERSCHOOL

De financiële steun voor dit project komt van de Provincie West-Vlaanderen.

Ngarama ligt in het District Gatsibo dat deel uitmaakt van de East Province in Rwanda. Voor diegenen die Rwanda een beetje kennen, of het land ooit bezocht hebben: het district Gatsibo omvat ook het Akagera National Park.

De Vlaams Rwandese Vereniging Umubano vzw ontving op 17 februari 2021 de som van 16.732,45 EUR van de provincie West-Vlaanderen. Dit is de eerste schijf van het project ten voordele van NYO.

Nufashwa Yafasha Organisation

Jean Paul Bujyacyera richtte NYO op in 2014. Hij studeerde af aan de Universiteit van Rwanda en de School of Journalism and Communications. Geïnspireerd door een educatief steunprogramma uit Duitsland (www.ruanda-stiftung.com/projekte/bildungsfoerderung-ruanda) werd de NGO opgericht. Het idee is de lokale gemeenschap uit zijn geboortestreek te steunen. Zo kansen te bieden die ook hij gekregen had, ondanks een context van kansarmoede.

Missie

De missie van NYO is bijdragen aan:

 1. het wegnemen van sociaal-economische barrières die kinderen uit financieel zwakke en kwetsbare Rwandese plattelandsfamilies belemmeren om school te lopen
 2. het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen
 3. het aanbieden van vrije tijdfaciliteiten en activiteiten voor kleuters/kinderen en lokale scholen
Doel

Het doel is:

 1. deze kwetsbare groep toch kansen te bieden tot zelfontwikkeling
 2. daardoor de solidariteit en slagkracht van de gemeenschap te versterken
 3. door middel van kwaliteitsonderwijs
 4. goede materiële ondersteuning
 5. en bewustmakingscampagnes
Bouw van de school met financiering van West-Vlaanderen

Met de financiering van de provincie West-Vlaanderen wordt een kleuterschool in Ngarama gebouwd. Met 3 klaslokalen, inclusief keuken en sanitaire faciliteiten en met 6 toiletten. Er is plaats voorzien voor 200 kleuters.
De bouwgrond werd recent aangekocht door NYO via fondsen verzameld door de Zwitserse NGO Spendedirekt.
Het huidige klaslokaal dat gehuurd wordt is te klein geworden en NYO. Daarom zal met de bouw van deze school een sterkere basis gelegd worden. Zo komt men tegemoet aan de nood om kleuters al van kindsbeen af degelijk onderwijs te laten genieten, in ruraal afgelegen gebied.
De bouwwerken zijn begin februari 2021 aangevat en duren in totaal drie maand.

Doelstellingen
 • Zorg voor kwalitatief hoogstaand niet-formeel kleuteronderwijs aan meer dan 200 kinderen
 • Het motiveren van kinderen uit kansarme gezinnen voor school en onderwijs
 • Voorschools onderwijs vergemakkelijken voor de kinderen van de armste gemeenschappen, waar de kans op onderwijsvoorzieningen kleiner is
 • Op een moderne wetenschappelijke manier onderwijs voorzien voor kansarme kinderen
 • Dit project legt naast het inhoudelijke onderwijsluik ook sterk de nadruk op andere belangrijke factoren zoals zelfontplooiing, gezondheid, voeding, enz.
 • Inzetten op sociale vaardigheden, opvoedkundige, maatschappelijke taken
 • Stimuleren van creativiteit en leiderschap
Doelgroep

De directe doelgroep van het project zijn kinderen van 3 tot 5 jaar oud uit arme plattelandsgezinnen, wezen of kinderen met een handicap die worden uitgesloten van het reguliere onderwijs.
Jaarlijks worden in totaal 200 kinderen, met meer dan 50% meisjes, betrokken in het kader van dit project.
Indirect genieten ook de ouders, het ganse gezin en bij uitbreiding de ganse lokale gemeenschap van dit project door het verhogen van de scholingsgraad en het wegwerken van analfabetisme.

De werkzaamheden zijn begin februari 2021 gestart zoals de foto’s in dit artikel tonen:

Print Friendly, PDF & Email
Facebook