fred

Kunstatelier

Een nieuw gebouw voor de vereniging “Kakira” Plechtige opening van het atelier Imigongo in aanwezigheid van de Minister van Cultuur Joseph Habineza. Maandag, 24 september 2007 door Anne Maes Heel wat mensen kochten een of meerdere van de “Imigongo”-schilderijen die van 10/11/04 tot 09/01/05 in het Caermersklooster te Gent tentoongesteld werden. De verkoop van deze …

Kunstatelier Lees verder »

Schoolmateriaal

Uitdeling van schoolmateriaal In het kader van de geprivilegieerde samenwerking tussen Kortrijk en Butaro heeft Stad Kortrijk twee jaar na elkaar schoolmateriaal ter beschikking gesteld van de basisscholen in Butaro. In 2007 voor een bedrag van 2.100 EUR en in 2008 voor een bedrag van 2.500 EUR.

Aardappelteelt te Runaba

Nauwkeurig bepalen van de interventiezone en de doelgroepen die bestaan uit landloze boeren en achtergestelde bevolkingsgroepen van de sector Butaro. De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit. Het Rugezimoeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op technici en topografische gegevens…. Aardappelen poten nadat in 4 …

Aardappelteelt te Runaba Lees verder »

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE”

ABAHUJE: “Zij die zich verenigen voor hetzelfde doel” Door: Gerdi AMPE, projectcoördinator VRV Umubano De voornaamste financiering van dit project was afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DGD) aangevuld door een bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Keerbergen en een belangrijke eigen bijdrage van UMUBANO. 1. Het begin Tien jaar geleden …

Soja- en zonnebloementeelt “ABAHUJE” Lees verder »

Melkproductie

INGABO Met medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen steunt de VRV UMUBANO sinds 2008 ook de boerenorganisatie INGABO bij een project ter bevordering van melkvee. Het boerensyndicaat Ingabo telt 14000 actieve leden. Via kruising van lokale koeien met buitenlandse koeien wil men de melkproductie aanzienlijk verbeteren. De modelboerderij van Ingabo te Rugobagoba speelt hierbij een centrale …

Melkproductie Lees verder »

Vrouwelijk ondernemerschap

DUTERIMBERE Sinds 1987 moedigt onze partner Duterimbere vrouwelijk ondernemerschap aan met de bedoeling de dagelijkse levensomstandigheden van de minst bedeelden te verbeteren. Duterimbere richt zich tot vrouwen die met behulp van microfinanciering economische activiteiten uitbouwen. De vrouwen werken in groep en zijn solidair verantwoordelijk voor het terugbetalen van de gekregen leningen. Duterimbere : micro financiering …

Vrouwelijk ondernemerschap Lees verder »

Bijenteelt – Ardi

Onze partner ARDI Al sinds de oprichting in 1988 bevordert ARDI, de Association Rwandaise pour la Promotion du Développement Intégré, groepsinitiatieven met het oog op zelfontwikkeling. ARDI richt zich hiervoor tot gestructureerde organisaties (vandaag coöperaties) die bedrijvig zijn in de landbouwsector. De vereniging is vooral gespecialiseerd in de bijenteelt en honingproductie, die heel wat kansen …

Bijenteelt – Ardi Lees verder »

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren

HUMURA : Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren KIBUNGO- NGOMA Op  21 augustus 2014 keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het project “Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren, KIBUNGO-NGOMA, Rwanda” van onze nieuwe partner HUMURA goed. Klik op de link hiernaast om een uitgebreide beschrijving van het project met onze nieuwe …

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren Lees verder »

PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga

Centrum dat werkt op het vlak van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en basisinkomen. PANDAMU richt zich in het bijzonder tot de personen die over weinig middelen beschikken, zoals gehandicapten, vrouwen (en in het bijzonder vrouwen die hoofd zijn van het gezin), jongeren en arme gezinnen van kleine boeren. Hun activiteiten willen de doelgroep uit de extreme …

PANDAMU – Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en landbouwontwikkeling in Muhanga Lees verder »

KISARO-CPPA Bouwen van Kleuterschool Gitatsa

Gitatsa, een verzameling van woonkernen, ligt in een afgelegen vallei van de sector Kisaro.  We bouwden er in 2016 een “Poste de Santé”.  De dichtst gelegen school is er op 6 km stappen met een hoogteverschil van 700m.  Het is dus noodzakelijk dat we daar een kleuterschool bouwen. De plaatselijke autoriteiten hebben het terrein onteigend …

KISARO-CPPA Bouwen van Kleuterschool Gitatsa Lees verder »

Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen

KISARO : Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen in District Rulindo – sector Kisaro,  Rwanda De Provincie West-Vlaanderen steunt sedert 2014 een nieuw project “Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen in District Rulindo – sector Kisaro, Rwanda”. Onze lokale partner is de ONG CPPA Kisaro, in 1972 gesticht door de Belgische Broeder Cyriel Wieme …

Vestiging van jonge boeren op radicale terrassen Lees verder »

Jaarverslag 2018 is on-line

Het jaarverslag over 2018 is zopas beschikbaar gesteld door onze voorzitter. De zeer gedetailleerde en geïllustreerde jaarverslagen bevatten een volledig financieel overzicht van alle projecten waaraan onze fondsen besteed werden in het voorbije jaar.  Je kan die steeds terugvinden onder het menu “Activiteiten” waar je een lijst vindt van alle nog beschikbare verslagen over de …

Jaarverslag 2018 is on-line Lees verder »

Facebook