Aankoop fysiotherapeutisch materiaal, uitbouw en renovatie centrum

Het centrum Wikwiheba Mwana genoot van de hierna beschreven projecten. Die werden uitgevoerd in de periode 2017-2018, dankzij de financiële steun van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano op basis van acties gerealiseerd in het kader van Music for Life

Van onze lokale verslaggeefster Médiatrice Mukasharangabo

1. Loods voor opslag

Het centrum Wikwiheba Mwana beschikt over machines om maïsmeel voor te bereiden. Dit wordt ter plaatse gebruikt en verkocht om het centrum langzaamaan voor te bereiden tot een mate van autofinanciering.

Vroeger beschikte het centrum niet over een loods om de maïs en het meel afzonderlijk op te slaan. Op eenzelfde plaats werden de maïs, het meel en de kledij van de kinderen opgeslagen. Dit had tot gevolg dat er soms insecten afkomstig uit de oogst in de klederen terecht kwamen. Door de bouw van de loods is dit probleem opgelost en wordt alles netjes gescheiden.

De opvang van het regenwater van het dak van de loods dient voor de besproeiing van de groentetuin die naast het verblijf van de kinderen ligt. Bovendien kunnen wij voortaan vermijden dat het teveel aan regenwater de buren van het centrum onder water zet.

2. Moderne uitrusting fysiotherapie

Deze uitrusting beantwoordt het meest aan de behoeften van het centrum: ze maakt de mobiliteit van de gehandicapte kinderen mogelijk. Vroeger konden de kinderen niet stappen.

Nu kunnen ze voortbewegen met hun achterwerk. Drie kinderen kunnen zelf in hun moderne stoel kruipen zonder hulp. Twee kunnen zichzelf aankleden en nog twee anderen kunnen rechtzitten. Voordien moesten ze blijven liggen. Dankzij dit gespecialiseerd materiaal ontvangt het centrum meer ambulante kinderen dan voorheen.

3. Inrichting droogruimte en aanleg parking

De inrichting van de droogruimte heeft gezorgd voor meer netheid in de loods.  De propere parking voor de loods draagt daar ook verder toe bij.

4. Afwerking van de afsluiting

De afsluiting heeft ervoor gezorgd dat verwarde kinderen veilig in het centrum blijven. Het centrum is aldus ook beter beschermd tegen diefstal.

5. Bevloering van het centrum

De bevloering binnen het centrum zorgde voor de netheid. Bovendien vermijdt dit stilstaand water dat malariamuggen aantrekt. Daardoor is ook de toegang tot het droogrek netjes.

6. Metalen goten

De duurzame metalen goten zorgen voor de opvang van het regenwater in de watertanken.

7. Nieuwe toiletten

Tijdens de bouw van de nieuwe toiletten stortten de oude in. Dit bewees de noodzaak van de vervanging. Incidenten werden zo vermeden.

De nieuwe toiletten zijn hygiënischer dan de oude.  Nieuwe buizen voeren de stoelgang naar de septische put. Er zwermen daardoor ook geen muggen meer rond de toiletten.

8. Bouw van een oven voor het bakken van brood

De gehandicapte kinderen zijn zeer blij dat ze iedere morgen vers brood kunnen eten. Brood is een basisvoedsel en geniet de voorkeur van de kinderen. Een ziek kind dat weigert te eten richt zich op als je hem brood toont.

Dit vergt echter bijkomende inkomsten want het centrum moet er tarwemeel voor aankopen.

Al deze verbeteringen en aanpassingen werden mogelijk dankzij de acties die de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano heeft ondernomen in het kader van Music for Life.

In naam van de leden van de organisatie Wikwiheba Mwana en in naam van de gehandicapte kinderen die door deze organisatie worden omkaderd danken wij de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano zeer hartelijk en hopen op een duurzame samenwerking te mogen blijven rekenen.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook