Schenkingen

Wil je een schenking doen om ons te steunen?

Dat kan via het onderstaande formulier. Vul dit formulier volledig in, druk het af en bezorg het ons per post of kopieer het formulier in een e-mailbericht.

Schrijf uw schenking over op het rekeningnummer 068-2406576-33. IBAN: BE 79 0682 4065 7633 BIC: GKCCBEBB. Gelieve ons ook onderstaande gegevens te bezorgen via het contactformulier, zodat wij u eventueel een financieel attest kunnen bezorgen.

Lees meer: Schenkingen

Ereleden

Al wie minimum 100 euro stort voor een van onze partners of voor de werking van de vereniging, wordt als erelid van Umubano beschouwd en aan de lijst hieronder toegevoegd.

In 2016 mochten we heel wat ereleden verwelkomen, onze dank voor hun steun aan onze vereniging:  (zie op onze Home-pagina onder de titel "Visie en Missie" hoe je erelid kunt worden)

Klik hier om de lijst van de ereleden 2016 te downloaden.

 

 

 

Visie en missie

 

UMUBANO is het Rwandees voor “Vriendschap”. Hoe willen wij die vriendschap uitdrukken? Door onze Visie te vertalen in onze Missie.

VISIE & MISSIE:

De samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die duurzame ontwikkeling van volk en land moet ertoe leiden dat armoede en honger gebannen worden uit Rwanda.

Hoe willen wij deze Missie verwezenlijken?

In samenwerking met uitsluitend lokale partners in Rwanda schenken wij vooral aandacht aan:

  • de bescherming van het milieu,
  • de gelijkwaardigheid van man en vrouw,
  • het recht op basisvorming voor iedereen,
  • het recht op onderwijs voor allen door het toekennen van studiebeurzen,
  • de integratie van personen en kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen,
  • het bevorderen van de voedselzekerheid voornamelijk in landelijke gebieden,
  • de ontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap in het algemeen en het vrouwelijk ondernemerschap in het bijzonder,
  • het ondersteunen van capaciteitsversterking van onze lokale partners om ze te leiden tot zelfredzaamheid,
  • het ondersteunen van samenwerking met Rwanda en de Rwandezen en uitwisseling tussen Vlaanderen en Rwanda.

Via informatie- en sensibilisatiecampagnes wil de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO het Vlaams en Belgisch publiek in haar werking betrekken.

 

UMUBANO heeft geen eigen bezoldigd personeel, noch in België, noch in Rwanda. Alle bestuursleden, leden en medewerkers doen dit volledig uit eigen beweging en onbaatzuchtig. Niemand ontvangt daarvoor enig loon, zodat onze beschikbare middelen integraal ten goede komen aan onze projecten.

Om in onze Missie te slagen en onze Visie te kunnen verwezenlijken hebben wij U hard nodig.  Hoe kunt U ons helpen ?

Door ons financieel te steunen:

Uw milde gift kan u overmaken op volgende rekening:

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC:    GKCCBEBB

Op naam van: UMUBANO vzw, te VICHTE

Vanaf een gift van 40 euro op jaarbasis zenden wij u een fiscaal attest. Noteer daarvoor in de mededeling op uw overschrijving “gift” of “projectensteun”.

Vanaf een gift van 100 euro per jaar wordt u automatisch opgenomen in ons ledenbestand als ERELID. Dan wordt uw naam vermeld in de lijst van de Ereleden die u vindt op onze website www.umubano.be

WORD LID VAN UMUBANO

In overeenstemming met onze statuten, moet wie lid wenst te worden van onze VZW een aanvraag richten tot het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.

 

U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op de rekening nr.

IBAN: BE79 0682 4065 7633

BIC: GKCCBEBB

met vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in.

 

Lees meer: Visie en missie

Meer artikelen...

  1. Wie zijn wij?